Generátory dusíku Atlas Copco a Inmatec


Generátory dusíku - úspora a výroba přímo na místě.

Dusík je inertní plyn, který našel využití v mnoha odvětví průmyslu. Využívá se například v potravinářském průmyslu, při výrobě elektroniky, řezání laserem, chemickém a farmaceutickém průmyslu, průmyslu umělých hmot, ropném průmyslu, atd.

Některé společnosti stále využívají tradičního zásobování dusíku z vysokotlakých lahví, zásobníků tekutého dusíku nebo expanzních nádob. Tento způsob dodávání dusíku má však své nevýhody, kterými jsou např. manipulace s tlakovými lahvemi, nutnost jejich bezpečného uložení, ztráty odparem v případě kapalného zdroje dusíku, poplatky spojené s přepravou plynu, jako je ADR poplatek, mýtné, manipulační poplatek, smluvní vztah s dodavatelem, náklady na pronájem. Tyto poplatky nemalou měrou zvyšují celkovou cenu za plyn.

Chcete se oprostit od těchto vícenákladů? Pořiďte si generátor dusíku!


V čem je tedy výhodnější vyrábět dusík pomocí generátoru dusíku?

Úspornou alternativou je vlastní výroba dusíku nezávislými generátory přímo na místě. Generátory dusíku nabízí firmám značné výhody:

  • generátory dusíku zaručují nepřetržité a přesné zásobování dusíkem v požadovaném množství a čistotě plynu,
  • vlastní výroba = nezávislost na zdroji dusíku,
  • ekologická výroba - žádná změna skupenství, žádné ztráty odparem - vyrábím z plynu plyn,
  • žádná manipulace s lahvemi,
  • žádné zbytečné náklady, jako je nájem, ADR poplatky, mýtné, manipulační poplatek, organizace nákupu, atd.,
  • nízká cena za m3 plynu,
  • nepřetržitá dostupnost dusíku 24/7.

Jediným nákladem je elektrická energie a servis zařízení.

V naší nabídce máme generátory dusíku od renomované značky Atlas Copco, která je zárukou nejvyšší kvality u všech svých zařízení napříč celým průmyslem.

Nabízíme také generátory dusíku od německého výrobce INMATEC, který disponuje zkušenostmi z instalací z více než 70 zemí světa, kde instalovali přes 8 500 výrobních zařízení.

Naše společnost, JANUŠKA KOMPRESORY, má bohaté zkušenosti s instalacemi generátorů dusíku obou zmíněných značek, kdy jsme instalovali generátory dusíku pro laserové řezání nebo povrchové úpravy kovů, lisování plastů, výrobu elektroniky, potravinářství, apod.

Generátory dusíku - technologie PSA

Generátory dusíku typu „PSA“ využívají principu střídavé tlakové adsorpce (Pressure Swing Adsorption). Stlačený vzduch, upravený na požadované hodnoty, je střídavě vháněn do tlakových prostorů, které jsou naplněny tzv. molekulovým sítem, které na sebe navazuje molekuly kyslíku, oxidu uhličitého a ostatních molekul. Volné částice dusíku se díky větší velikosti nejsou schopny v tomto sítu zachytit a jsou vháněny do zásobníku dusíku. Tím se vytváří nepřetržitý proud dusíku, který lze využít v širokém spektru aplikací. Tato zařízení mohou vyrábět množství dusíku od desetin jednotek až po stovky Nm³ dusíku za hodinu, v závislosti na požadované čistotě plynu.Kombinací více jednotek můžete vyrábět až tisíce Nm³.

Technologie „PSA“ umožňuje výrobu dusíku o čistotě až 2.0 až 6.0 (99% až 99,9999% tj. 10000 ppm až 1.0 ppm zbytkového kyslíku). Nacházejí uplatnění u aplikací jako je řezání laserem, vstřikování plastů, výroba elektroniky, atd.

Více o technologii PSA ZDE.

Generátory dusíku
Generátory dusíku

Membránové generátory dusíku

Generátory dusíku, tzv. „membránové“, separují dusík ze stlačeného vzduchu pomocí dutých membránových vláken. Membrána zajišťuje, že vodní pára, kyslík, oxid uhličitý a zbylé vzácné plyny unikají stěnami vláken do okolní atmosféry. Větší molekuly dusíku nedokáží proniknou stěnami dutých vláken a tak prochází celou délkou vlákna až do zásobníku, odkud už dusík proudí k aplikaci.

Membránovou technologií můžete vyrábět množství dusíku od desetin jednotek až po stovky Nm³ dusíku za hodinu, v závislosti na požadované čistotě plynu. Kombinací více jednotek můžete vyrábět až tisíce Nm³.

Membránová technologie umožňuje výrobu dusíku o čistotě 95% až 99,5%, proto nachází uplatnění zejména v potravinářství, ochranné atmosféře, prevenci proti hoření, atp.

Více o membránových generátorech dusíku ZDE.


Průmyslové využití generátoru dusíku:

Generátory dusíku

Laserové řezání

Dusík jako asistenční plyn pro řezání, vedení paprsku, generaci laserového paprsku. Více o využití dusíku u laserového řezání ZDE.
Generátory dusíku

Výroba elektroniky

Dusík pro pájení přetavením, selektivní pájení, pájecí vlna, sklady pro elektroniku. Více o využití dusíku při výrobě elektroniky ZDE.
Generátory dusíku

Vstřikování plastů

Dusík pro vstřikování, zásobníky polymerů, svařování plynem. Více o využití dusíku při vstřikování plastů ZDE.
Generátory dusíku

Potravinářství

Dusík jako ochranná atmosféra, ochrana proti hmyzu, vstřikování dusíku, skladování. Více o využití dusíku v potravinářství ZDE.
Generátory dusíku

Vinařství

Dusík pro lahvování vína, udržení kvality, skladování. Více o využití dusíku ve vinařství ZDE.
Generátory dusíku

Ropný a plynný průmysl

Dusík pro inertizaci ložisek, přetlakové zakrytí šachet, údržba ropovodů a plynovodů.


Nevíte si rady s výběrem? Potřebujete konzultaci? Rádi vám se vším pomůžeme, kontaktujte nás ještě dnes.

VOLEJTE: 733 735 535    NAPIŠTE NÁM