MKT 2021


V první řadě bych rád porovnal výsledky našeho e-shopu
s předcházejícími lety. V roce 2020 jsme přešli na nový e-shop www.kompresor.cz a naším cílem bylo zvýšit návštěvnost, zvýšit počet objednávek a samozřejmě zvýšit tržby e-shopu. Ze začátku jsme měli objednávky vždy na nějaký pístový kompresor a cílem bylo naučit zákazníky, aby si objednávali i příslušenství a náhradní díly, což se postupem času podařilo.

E-shop

Navzdory covidové situaci se nám podařilo cíle splnit. V roce 2020 byly tržby v e-shopu 1 630 000 Kč bez DPH. V roce 2021 tržby činily 2 780 000 Kč bez DPH, což je nárůst o 42%. Počet návštěv e-shopu se zvýšil o 46% a za rok 2021 e-shop navštívilo celkem 84 000 zákazníků, z toho 55 000 noví uživatelé. Tito zákazníci vytvořili 488 objednávek, což je nárůst o 60% ve srovnání s rokem 2020.

Letos, od ledna 2022, jsme obdrželi 136 objednávek v celkové hodnotě 674 000 Kč bez DPH.

E-shop tedy postupně plní naše cíle. Chtěl bych především poděkovat Zuzaně Bačovské, která se velmi rychle začlenila do týmu a snaží se maximálně plnit svěřené úkoly. Rovněž bych rád poděkoval klukům z prodejny v Lukově (Simon a Dalibor), kteří navzdory své vytíženosti pomáhají marketingu s technickými požadavky. Díky této spolupráci získáváme od zákazníků kladné hodnocení a v rámci Heureka.cz jsme získali certifikát Ověřeno zákazníky se 100% kladným hodnocením.

Body pro zlepšení

Stále se potýkáme s problémem nepřesné měřitelnosti online kampaní. Nejsme tak schopni přesněji cílit na cílové publikum, nevíme, zda více podpořit reklamy v obsahové síti Google či Seznam, nevíme, zda více podpořit vyhledávací kampaně v systému Google Ads či Sklik. Důvodem je to, že nemáme informace od obchodníků, kolik objednávek či poptávek chodí přes:

  • přes prodejny,
  • přes online chat,
  • přes tlačítko DOTAZ NA CENU,
  • přes e-mail prodejna@kompresor.cz, 
  • přes tel. číslo 734 254 101.

Celkové marketingové strategii by pomohlo, kdyby obchodníci mohli zasílat na konci každého týdne informace o počtu objednávek a poptávek přes komunikační kanály, které není možné měřit v online systémech.  

MKT 2021
MKT 2021

Databáze zákazníků

Další nedostatek, který řešíme již několik let, je firemní databáze zákazníků. V současné době je ve firmách kladen velký důraz na budování databáze zákazníků, věrnostní programy a další zákaznickou podporu, která upevňuje vztahy se zákazníky a tím zvyšuje jejich loajalitu, počet objednávek a celkový obrat.

Pokud je databáze zákazníků udržovaná a správně se s ní pracuje, tak to snižuje náklady, zvyšuje povědomí o značce a zvyšuje tržby. Primárním cílem všech firem tedy je získat nové zákazníky a dělat maximum, aby tito zákazníci zůstali firmě věrní. 

My máme v databázi přes 17 tis. zákazníků. Bohužel s databází nepracujeme, protože je neudržovaná a neaktuální.

A o kolik jsme teoreticky přišli o tržby tím, že nepracujeme s firemní databází?

Průměrná hodnota objednávky v roce 2021 byla 5 690 Kč. Pokud by ze 17 tisícové databáze objednalo alespoň 1% zákazníků, což je 170 objednávek a objednávka by byla v průměrné hodnotě 5 690 Kč, tak jsme teoreticky přišli o 967 000 Kč ročně.

Hodnota zákazníka

V současné chvíli nás v rámci e-shopu stojí získat jednoho zákazníka cca 600 Kč. Mnohdy objednávka tohoto zákazníka ani nepokryje náklady na jeho získání, pokud si např. objedná pouze příslušenství za 500 Kč. Proto je velmi důležité získat zákazníka a následně s ním dále aktivně pracovat v rámci firemní databáze.

My vynaložíme náklady na získání zákazníka, ten vytvoří objednávku a pak s ním již dále nepracujeme. Následně investujeme znova do toho, abychom získali dalšího, nového, zákazníka, ten objedná a poté ho opět necháme odejít. A to, jestli se sám v budoucnu vrátí necháváme na něm. A tím se dostáváme do bludného kruhu, kvůli kterému se nám zvyšují marketingové náklady.

Pro marketing je tedy prioritou, aby se dala do pořádku databáze zákazníků, se kterou budeme pravidelně pracovat.

Realizace

Stejná situace, jako s databází zákazníků, je i situace s referencemi z dokončených realizací. Potenciální zákazník chce vidět, co umíme, pro koho jsme prováděli instalace atd. Je tedy nutné na toto myslet a před započetím realizace místo nafotit, případně natočit krátké video. To samé po dokončení instalace, aby bylo možné potenciálnímu zákazníkovi ukázat, co jsme schopni udělat a jakou podporu pro jeho podnikání jsme schopni zajistit. Focení či natočení videa je schopný zajistit marketing. Stačí se pouze domluvit na termínu.

Offline marketingové aktivity

V momentě, kdy budeme mít jasný přehled o nákladech a cílové skupině v online marketingu, budeme oslovovat správnou cílovou skupinu, budeme ji oslovovat prostřednictvím firemní databáze, bude možné ladit offline marketingové aktivity, jakými jsou např. billboardy. Do té doby jsou billboardy, pokud nejsou navigační, zbytečně vynaložené investice. Získávání nových zákazníků prostřednictvím billboardů je maximálně neefektivní. Billboardy by měly fungovat jako doplněk k celkové komunikaci firmy směrem k zákazníkovi.

MKT 2021

Závěrem

Pokud chceme naši firmu v roce 2022 posunout o kus dál, musíme začít vyhodnocovat zdroje všech poptávek a objednávek, abychom mohli lépe a efektivně na zákazníky cílit.

Musíme dát dohromady firemní databázi zákazníků a začít s ní aktivně pracovat.

Musíme nově budovat povědomí o firmě prostřednictvím referencí z našich realizací. A k tomu, jako podpůrný prostředek, využívat např. OOH (billboardy, citylighty, polepy MHD atd.) + online kampaně. Celé to do sebe zapadne a vytvoří jeden celek, který bude dávat smysl.